Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena bez DPH
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium nabídkovou cenu za všechny požadované položky v plněních A a B s výjimkou položky č. 8 u plnění A (Sada převodníků pro přenos HDMI signálu prostřednictvím datové kabeláže).
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět