Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém DNS - dodávka laboratorních přístrojů (DDHM) pro FaF UK v období 2020 - 2024
Odesílatel Markéta Vítková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2020 15:25:26
Číslo jednací ve SpSl UKFaF/356943/2020-5
ID ve SpSl 1002170150
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 z vlastního podnětu takto:

Na profilu zadavatele https://zakazky.cuni.cz/dns_display_24.html byla veřejná zakázka uveřejněna dne 14. 9. 2020, přičemž v kolonce „Datum otevření“ je na profilu zadavatele uvedeno chybné datum 12. 10. 2020.
Uvedenou skutečnost dokladuje nejen profil zadavatele, ale i uveřejnění zakázky ve Věstníku veřejných zakázek ze dne 14. 9.2020 pod evidenčním číslem Z2020-031857.
Systém je po celou dobu od 14. 9. 2020 tedy otevřen pro podávání žádostí o účast pro dodavatele. Jedná se o systémovou chybu.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (565.83 KB)


Spisová služba doposlat el. obraz/přílohy do spisové služby el. obraz/přílohy přeneseny do spisové služby jiným způsobem