Procurement documents

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém pro nákup knih pro projekt KREAS v období 2018 - 2022

Document information

Name: DNS_Formular_zadosti_o_ucast_Nákup knih
Description: DNS_Formular_zadosti_o_ucast_Nákup knih
Document published on Profile: 18.06.2018 05:31:10

Actual file version

File name: Dokument MS Word DNS_Formular_zadosti_o_ucast_N ákup knih.doc
Size: 69.50 KB
Actual file version: 12.06.2018 22:16:23
MD5 hash: cdcd1404dcf9d743be3bf25eea3f4aa0
SHA256 hash: 11e72c109d64b36d85c154cd7ab17dd0b77bc7af960a1e2506e5eaf6b9774e4c

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 12.06.2018 22:16:23 DNS_Formular_zadosti _o_ucast_Nákup knih DNS_Formular_zadosti_o_ucast_Nákup knih procurement documents - DNS_Formular_zadosti _o_ucast_Nákup knih.doc 69.50 KB