Other documents - public

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém pro nákup knih pro projekt KREAS v období 2018 - 2022

Document information

Name: DNS_Písemná zpráva zadavatele_Nákup knih
Description: DNS_Písemná zpráva zadavatele_Nákup knih
Document published on Profile: 07.08.2018 20:11:14

Actual file version

File name: Dokument PDF DNS_Písemná zpráva zadavatele_Nákup knih.pdf
Size: 209.36 KB
Actual file version: 07.08.2018 20:11:14
MD5 hash: d2269f908364f4676cd13621a646b71d
SHA256 hash: 4c4de29a972064d55c6d3ec573ded1dd48cb9a84e9a77012b446d296dadcf74e

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 07.08.2018 20:11:14 DNS_Písemná zpráva zadavatele_Nákup knih DNS_Písemná zpráva zadavatele_Nákup knih other documents - public - DNS_Písemná zpráva zadavatele_Nákup knih.pdf 209.36 KB