Other documents - public

Dynamic purchasing system: LFP - "DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV"

Document information

Name: Písemná zpráva zadavatele
Description: Písemná zpráva zadavatele ze dne 10.8.2018
Document published on Profile: 10.08.2018 09:58:17

Actual file version

File name: Dokument PDF Pisemna_zprava_zadavatele_2018 -08-10.pdf
Size: 799.89 KB
Actual file version: 10.08.2018 09:58:17
MD5 hash: d6085b05566a7e00690bacc2ad098bcc
SHA256 hash: 1816c043ec8daf70bc337b4b5f453912ff18294aa2eea3be006461be8ba4316d

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 10.08.2018 09:58:17 Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ze dne 10.8.2018 other documents - public - Pisemna_zprava_zadav atele_2018-08-10.pdf 799.89 KB