Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: LFP - "DNS pro AV techniku 2017 až 2019"

Document information

Title: Písemná zpráva zadavatele
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Písemná zpráva zadavatele ze dne 8.8.2017
Document published on Profile: 08.08.2017 13:35:55

Actual file version

File name: Dokument PDF Pisemna_zprava_zadavatele_2017 -08-08.pdf
Size: 647.08 KB
Actual file version: 08.08.2017 13:35:55
MD5 hash: 22d1c3e6cee49f9bd41c818b7ba30f64
SHA256 hash: 81b64131ead142d7d1949d343ef6a51f190f3d3cca94a0d0de42ad87db083efd

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 08.08.2017 13:35:55 Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ze dne 8.8.2017 other documents - public - Pisemna_zprava_zadav atele_2017-08-08.pdf 647.08 KB