Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: LFP - "DNS pro AV techniku 2017 až 2019"

Document information

Title: Písemná zpráva zadavatele
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Písemná zpráva zadavatele ze dne 8.11.2017
Document published on Profile: 08.11.2017 12:05:08

Actual file version

File name: Dokument PDF Pisemna_zprava_zadavatele_2017 -11-08.pdf
Size: 664.41 KB
Actual file version: 08.11.2017 12:05:08
MD5 hash: 339367bf48e13bdbecf7e86b86c85fa8
SHA256 hash: a2647810f0a999f8c2edb962f96d4cbb5e1cff92a626fd73601152635e2ab0ab

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 08.11.2017 12:05:08 Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ze dne 8.11.2017 other documents - public - Pisemna_zprava_zadav atele_2017-11-08.pdf 664.41 KB