Procurement documents

Procurement procedure: Výstavba provizorní menzy (2)

Document information

Name: Upravená příloha "P4_ZD_Vykaz vymer_MENZA_ZAMČENÝ"
Reference number in the filing service UKRUK/521711/2021-22
Identifier in filing service 1003148961
Description: Tento dokument nahrazuje původní Přílohu č. 4 ZD (Výkaz výměr). Původní příloha nebyla uzamčena proti nepřípustným změnám. Dodavatelé jsou povinni pro účely přípravy a podání nabídky použít pouze tuto uzamčenou verzi Výkazu výměr.
Document published on Profile: 11.01.2022 12:13:51

Actual file version

File name: Dokument MS Excel P4_ZD_Vykaz vymer_MENZA_ZAMČENÝ.xlsx
Size: 629.55 KB
Actual file version: 11.01.2022 12:13:51
MD5 hash: f724a4c6405b78fc4cd0c1a5ae811d8b
SHA256 hash: 9f623b50da46a407e3cd8ca13556c857bce705cdc020c8445e7dfe06d4789459

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 11.01.2022 12:13:51 Upravená příloha "P4_ZD_Vykaz vymer_MENZA_ZAMČENÝ" Tento dokument nahrazuje původní Přílohu č. 4 ZD (Výkaz výměr). Původní příloha nebyla uzamčena proti nepřípustným změnám. Dodavatelé jsou povinni pro účely přípravy a podání nabídky použít pouze tuto uzamčenou verzi Výkazu výměr. procurement documents - P4_ZD_Vykaz vymer_MENZA_ZAMČENÝ. xlsx 629.55 KB


Filing service send dig. image/attachments to the filing service dig. image/attachments are transferred to the filing service in another way