Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2

Document information

Title: Písemná zpráva zadavatele
Reference number in the filing service UK1LF/549699/2022-35
Identifier in filing service 1004181311
Description: Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle § 217 ZZVZ
Document published on Profile: 31.05.2023 10:52:19

Actual file version

File name: Dokument PDF Pisemna_zprava_VZ_6601.pdf
Size: 313.04 KB
Actual file version: 31.05.2023 10:52:19
MD5 hash: eec3aeb3baeb7ac5b1fbd650984cc49b
SHA256 hash: 53dbf2ae1df17273da845aba7b5a3959da1d8e07184a7de1e275b67a44d1fc97

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 31.05.2023 10:52:19 Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle § 217 ZZVZ other documents - public n/a 313.04 KB