Procurement documents

Procurement procedure: Výzva 1/2023

Document information

Title: Příloha č. 1 - Technická specifikace
Reference number in the filing service UK1LF/455096/2023-3
Identifier in filing service 1004360350
Description:
Document published on Profile: 26.10.2023 11:39:21

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha_č_1_k_Výzvě_k_podání_n abídky_1_2023_Technická_specif ikace.xlsx
Size: 30.86 KB
Actual file version: 25.08.2023 12:28:43
MD5 hash: 695adeff0ab071b20fa1d2e44022ff26
SHA256 hash: 590532979644b657dcb3498f74f04762a4fb3de86eac64166e7fde569eaa5a86

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 25.08.2023 12:28:43 Příloha č. 1 - Technická specifikace procurement documents - Příloha_č_1_k_Výzvě_ k_podání_nabídky_1_2 023_Technická_specif ikace.xlsx 30.86 KB