Procurement documents

Procurement procedure: Výzva 3/2024 Chemikálie

Document information

Title: Příloha č. 1 - Technická specifikace
Reference number in the filing service UK1LF/28016/2024-3
Identifier in filing service 1004605941
Description:
Document published on Profile: 10.04.2024 07:37:09

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha_č_1_k_Výzvě_k_podání_n abídky_3_2024_Technická_specif ikace.xlsx
Size: 24.78 KB
Actual file version: 25.01.2024 15:28:42
MD5 hash: 81a4f30b40fa1a16e193789b4bf8ee65
SHA256 hash: 59a656df3df32ce32e524e9cdea1c3eb8fef45f3c6be92ce48a78542e6873691

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 25.01.2024 15:28:42 Příloha č. 1 - Technická specifikace procurement documents - Příloha_č_1_k_Výzvě_ k_podání_nabídky_3_2 024_Technická_specif ikace.xlsx 24.78 KB