Procurement documents

Procurement procedure: Výzva 2/2024 Elektromateriál

Document information

Title: Příloha č. 1 Technická specifikace
Reference number in the filing service UK1LF/61013/2024-3
Identifier in filing service 1004650972
Description:
Document published on Profile: 06.03.2024 08:00:08

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha_č_1_k_Výzvě_2_2024_Tec hnická_specifikace_final.xlsx
Size: 30.21 KB
Actual file version: 19.02.2024 08:59:39
MD5 hash: 2a187a92a8f9b788c7d1dd1a55dd7968
SHA256 hash: b03002894640390ede7526ab313de87aef651d76a74c3c6bc86d04381353d95b

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 19.02.2024 08:59:39 Příloha č. 1 Technická specifikace procurement documents - Příloha_č_1_k_Výzvě_ 2_2024_Technická_spe cifikace_final.xlsx 30.21 KB