Procurement documents

Procurement procedure: Výzva 9/2024 Chemikálie

Document information

Title: Příloha č. 1 - Technická specifikace
Reference number in the filing service UK1LF/129123/2024-3
Identifier in filing service 1004715723
Description:
Document published on Profile: 03.04.2024 12:38:33

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha_č_1_k_Výzvě_k_podání_n abídky_9_2024_Technická_specif ikace.xlsx
Size: 29.97 KB
Actual file version: 06.03.2024 16:24:48
MD5 hash: 000bb3dfdb33855de127ee3d2ccffc8b
SHA256 hash: 055e5c3d2416198e9aa288c9d7c647435f48fd7530ea7e55b9798cae08e923d5

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 06.03.2024 16:24:48 Příloha č. 1 - Technická specifikace procurement documents - Příloha_č_1_k_Výzvě_ k_podání_nabídky_9_2 024_Technická_specif ikace.xlsx 29.97 KB