Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rukavicový box
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 12.06.2024 10:00
Potenciostaty s proudovými boostery a moduly EIS
podlimitní Hodnocení 28.03.2024 18.04.2024 09:00
Atomic force microscope
podlimitní Hodnocení 26.03.2024 15.04.2024 09:00
Rekonstrukce technického zázemí UK MFF na datové centrum (HPC) a laboratoř HTC
podlimitní Hodnocení 18.03.2024 08.04.2024 09:00
Dodávka optického spektrometru
podlimitní Hodnocení 07.03.2024 12.04.2024 09:00
Femtosekundový laserový systém Yb:KGW pro časově rozlišenou elektronovou mikroskopii
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2024 15.03.2024 09:00
MFF UK – KFKL – s-SNOM mikroskopický systém
nadlimitní Hodnocení 04.03.2024 05.04.2024 09:00
MFF UK - KFPP: X-ray photoelectron spectroscopy - rozšíření přístroje Kryogenní STM/AFM
nadlimitní Hodnocení 02.03.2024 03.04.2024 09:00
Digitalizace vybraných agend
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2024 27.02.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace: Menza pro studenty a zaměstnance v budově MFF UK – Malostranské náměstí
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2024 26.02.2024 18:00
Rámcová dohoda – Zajištění úklidových služeb v objektu IMPAKT MFF UK 2024 – 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:00
Kupní smlouva s rámcovým prvkem na dodávku ICT potřeb 2024
nadlimitní Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:00
Připojení chladicí jednotky (chilleru) ke stávajícímu systému chlazení a topení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2023 14.12.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávky kryogenních kapalin pro MFF UK
nadlimitní Zadáno 15.11.2023 18.12.2023 10:00
Rozšíření optického klastru
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 14.11.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››