Prior information notice: RUK - EO - Zpracování ekonomicko-organizačního projektu a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového ekonomického informačního systému pro Univerzitu Karlovu

Prior information notice information

File number: UKRUK/430330/2020
Registration number in VVZ: Z2020-039923
Date sent: 06.11.2020
Publication date: 09.11.2020

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
  • CRN: 00216208
  • Postal address:
    Ovocný trh 560/5
    116 36 Praha 1
  • Name of the section: Odbor projektové podpory
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure