Veřejná zakázka: RUK - EO - Zpracování ekonomicko-organizačního projektu a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového ekonomického informačního systému pro Univerzitu Karlovu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4754
Systémové číslo: P21V00000331
Spisová značka: UKRUK/177386/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-039923
Na základě předběžného oznámení:
RUK - EO - Zpracování ekonomicko-organizačního projektu a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového ekonomického informačního systému pro Univerzitu Karlovu
Datum zahájení: 04.06.2021
Nabídku podat do: 07.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RUK - EO - Zpracování ekonomicko-organizačního projektu a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového ekonomického informačního systému pro Univerzitu Karlovu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je:

1) zpracování ekonomicko-organizačního projektu (dále jen „EOP“),
2) zpracování technických požadavků a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky na nový ekonomický informační systém (dále jen „EIS“) a poskytnutí další součinnosti při přípravě veřejné zakázky na EIS,
3) poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení na EIS a
4) dopracování EOP a zajištění dohledu na kvalitu dodávky v rámci implementace EIS.

Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena především v příloze č. 1c zadávací dokumentace (Popis požadavků na ekonomicko-organizační projekt a na související služby ekonomického a IT poradenství). Příloha č. 1a zadávací dokumentace (Popis stávajícího stavu zpracování ekonomických agend na Univerzitě Karlově) a příloha č. 1b zadávací dokumentace (Popis stávajících požadavků Univerzity Karlovy na nový ekonomický informační systém) obsahují další nezbytné informace pro podání nabídky ze strany dodavatele a zadavatel doporučuje jejich důkladné prostudování před podáním nabídky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky