Prior information notice: RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 634598
Date sent: 17.03.2016
Publication date: 18.03.2016

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
  • CRN: 00216208
  • Postal address:
    Ovocný trh 560/5
    116 36 Praha 1
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure