Veřejná zakázka: Část 2 – Laboratorní UV-VIS spektrofotometr

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1479
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK - CORE FACILITIES - Spektrofotometry

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – Laboratorní UV-VIS spektrofotometr

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového, nerepasovaného a nepoužitého přístroje – UV-VIS spektrofotometru pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „spektrofotometr“).
Spektrofotometr je laboratorní přístroj, který umožňuje stanovovat vlastnosti vzorku, zejména koncentraci kvantifikované látky v roztoku, na základě pohlcování světla v různých vlnových délkách spektra. Jedná se o přístroj, u něhož lze libovolně nastavit vlnovou délku monochromatického světla. Principem přístroje je ozáření roztoku v kyvetě monochromatickým světlem (UV/VIS oblast elektromagnetického spektra), přičemž světelné záření je molekulou analytu absorbováno. Nedílnou součástí je proto fotodetektor, který měří intenzitu dopadajícího světla neabsorbovaného roztokem. Množství absorbovaného záření je úměrné koncentraci látky ve studovaném roztoku.
Nedílnou součástí dodávky spektrofotometru jsou podpůrná zařízení, jako je k přístroji příslušící sada spektrofotometrických kyvet pro měření ve VIS a UV v počtu minimálně 50 kusů.


Předpokládaná hodnota

  • 69 440 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky