Public contract: Část 1 – Průtokový cytometr

Information about lot

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1498
This is the lot of a public contract: LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř průtokové cytometrie

Title and subject description

  • Title: Část 1 – Průtokový cytometr

Brief subject description:
Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového nerepasovaného a nepoužitého průtokového cytometru pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „cytometr“).
Cytometr je přístroj určený pro multiparametrickou analýzu fenotypu, genotypu, viability, genové exprese jak povrchových, tak intracelulárních znaků, apoptózy a distribuce buněk v jednotlivých fázích buněčného cyklu. Cytometr tak musí být schopný poskytnout velmi komplexní kvalitativní i kvantitativní informace o charakteru vyšetřovaných buněk.
Nedílnou součástí dodávky jsou podpůrná zařízení, jako je řídící a vyhodnocovací stanice (počítač) se dvěma min. 24" LCD monitory, včetně programového vybavení pro sběr a analýzu dat.


Estimated value

  • 3 767 500 Kč without VAT

Object items

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance