Veřejná zakázka: Část 1 – Průtokový cytometr

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1498
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř průtokové cytometrie

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – Průtokový cytometr

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového nerepasovaného a nepoužitého průtokového cytometru pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „cytometr“).
Cytometr je přístroj určený pro multiparametrickou analýzu fenotypu, genotypu, viability, genové exprese jak povrchových, tak intracelulárních znaků, apoptózy a distribuce buněk v jednotlivých fázích buněčného cyklu. Cytometr tak musí být schopný poskytnout velmi komplexní kvalitativní i kvantitativní informace o charakteru vyšetřovaných buněk.
Nedílnou součástí dodávky jsou podpůrná zařízení, jako je řídící a vyhodnocovací stanice (počítač) se dvěma min. 24" LCD monitory, včetně programového vybavení pro sběr a analýzu dat.


Předpokládaná hodnota

  • 3 767 500 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky