Veřejná zakázka: Část 2 – xCELLigence

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1499
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř průtokové cytometrie

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – xCELLigence

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka xCELLigence pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „xCELLigence“).
xCELLigence je jednodestičkový přístroj pro analýzu buněčné adhezivity v reálném čase k monitorování chování adherentních buněk. xCELLigence slouží zejména k detekci cytotoxického účinku látek na buňky, proliferace, viability, migrace a invazivity buněk. Princip stanovení je založen na měření mikroimpedance na dně speciálních destiček, která se mění v závislosti na adherenci buněk k jejich povrchu. Odpověď je úměrná ploše buněčné membrány, která je v kontaktu se dnem jamky. Systém musí být schopen detekovat jak přítomnost nové buňky, tak zesílení interakce buněk již adherovaných.


Předpokládaná hodnota

  • 1 663 050 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků