Veřejná zakázka: Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1501
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka:
a) 2 ks stojanů včetně nejméně 96 ks individuálně ventilovaných klecí (dále také jen „IVC“) pro myši (tj. dvakrát 1 ks stojanu s nejméně 48 ks IVC pro myši) pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „IVC se stojany pro myši“);
jedná se o sestavu individuálně ventilovaných klecí pro myši ve dvou stojanech, celkem pro nejméně 96 klecí;
dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je kompletní vybavení IVC (víka s HEPA filtry, napájecí láhve s pítky, nerezová krmítka, označovací štítky apod.);
b) 2 ks stojanů včetně nejméně 56 ks IVC pro potkany (tj. dvakrát 1 ks stojanu s nejméně 28 ks IVC pro potkany) pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „IVC se stojany pro potkany“);
jedná se o sestavu individuálně ventilovaných klecí pro potkany ve dvou stojanech, celkem pro nejméně 56 klecí;
dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je kompletní vybavení IVC (víka s HEPA filtry, napájecí láhve s pítky, nerezová krmítka, označovací štítky apod.);
c) 2 ks ventilačních jednotek ke stojanům s IVC pro hlodavce pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „ventilační jednotka“);
jedná se o kompaktní přístroj, který zajišťuje výměnu vzduchu v individuálně ventilovaných klecích, které jsou určené pro myši, resp. pro potkany – proudění vzduchu musí být vždy přes HEPA filtry, aby se vnitřní prostředí klecí nekontaminovalo z vnějšího prostředí;
součástí dodávky musí být všechny spojovací komponenty nezbytné k připojení nejméně dvou stojanů s IVC;
dodávka musí zahrnovat pružné spojovací hadice k odvodu použitého vzduchu do vyústění klimatizace.


Předpokládaná hodnota

  • 1 469 700 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky