Veřejná zakázka: Část 2 – Přestýlací a ochranný box

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1502
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – Přestýlací a ochranný box

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompletně vybaveného přestýlacího a ochranného boxu pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „přestýlací box“).
Jedná se o zařízení, které je konstruováno pro manipulaci se zvířaty a pro přestýlání, vybavené laminárním prouděním vzduchu v přestýlacím boxu, které brání přenosu infekce z okolního prostředí na zvířata, jakož i přenosu infekce od zvířat na obsluhu.
Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je dezinfekční stanice pro dekontaminaci rukou, držák vík klecí a box na dietu v peletách.


Předpokládaná hodnota

  • 266 800 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky