Veřejná zakázka: Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1504
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je dodávka:
a) 1 ks myčky klecí a pítek pro malá laboratorní zvířata pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „myčka“);
jedná se o zařízení na mytí klecí a pítek pro malá laboratorní zvířata;
dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je kompletní vybavení příslušenstvím a dva obslužné stoly;
dodávka musí být provedena v souladu s příslušnými technickými normami;
b) nejméně 2 ks nerezových košů na láhve s pitnou vodou pro malá laboratorní zvířata (láhve nejsou součástí předmětu plnění) pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „koše na láhve“);
c) 1 ks transportního stojanu na láhve pro hlodavce pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „stojan na láhve“);
jedná se o nerezový stojan, do kterého se vkládají jednotlivé koše s láhvemi na pitnou vodu tak, aby se mohly pohodlně vložit do myčky nebo usnadnily výměnu použitých lahví za nové v chovných klecích;
pro zajištění čistoty umytých lahví musí být stojan vybaven nylonovým krytem.


Předpokládaná hodnota

  • 843 440 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky