Veřejná zakázka: Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1507
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária

Název a popis předmětu

  • Název: Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 7 veřejné zakázky je dodávka 3 ks inhalačních anesteziologických přístrojů pro malá laboratorní zvířata pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „anesteziologické přístroje“).
Jedná se o přístroj užívaný k navození celkové anestézie tak, aby bylo možné při operaci ventilovat laboratorní zvířata s různou tělesnou hmotností (myš 20-50 gramů; potkan 50–500 gramů; králík 1–5 kg). V odpařovači se tekutý anesteziologický prostředek mění na plyn s anestetickými účinky a následně je vháněn ventilátorem přímo do plic zvířete nebo do indukční skříně (do indukční skříně, kde je vložen hlodavec, je vháněna anestetická směs plynů z odpařovače; odsávací jednotka zajistí odsátí směsi ze skříně při dosažení celkové anestézie, případně od obličejové masky). Každá sestava musí obsahovat absorber, schopný pojmout vydýchaný oxid uhličitý.
Dodávka musí zahrnovat všechna podpůrná zařízení jako je příslušenství nezbytné k navození celkové anestézie u zvířat různých velikostí (ventilátor, odpařovač, masky, indukční skříně, odsávací jednotky, absorber).


Předpokládaná hodnota

  • 659 484 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky