Public contract: LF HK - CORE FACILITIES – PCR systém

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1738
System number: P18V00000901
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2018-037936
Date of commence: 29.10.2018
Tender submit to: 29.11.2018 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LF HK - CORE FACILITIES – PCR systém
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka PCR thermocykleru se třemi samostatnými bloky pro Laboratoř molekulární farmakologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy,
dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „PCR system“).
Jedná se o víceblokový PCR thermocykler pro přepis mRNA do cDNA a amplifikaci DNA, který je rozdělen do tří na sobě plně nezávislých bloků. Topné/chladící prvky kovových bloků jsou zcela izolovány od každé jiné a tím pomáhají předcházet tepelným interakcím. Přístroj musí umožňovat snadné
programování prostřednictvím jednoduchého a intuitivního dotykového displeje. Bližší specifikace jsou vymezeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality
výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES, registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515. Bližší specifikace v rámci ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 206 560 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2017-008938

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance