Veřejná zakázka: LF HK - CORE FACILITIES – PCR systém

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1738
Systémové číslo: P18V00000901
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-037936
Datum zahájení: 29.10.2018
Nabídku podat do: 29.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LF HK - CORE FACILITIES – PCR systém
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka PCR thermocykleru se třemi samostatnými bloky pro Laboratoř molekulární farmakologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy,
dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „PCR system“).
Jedná se o víceblokový PCR thermocykler pro přepis mRNA do cDNA a amplifikaci DNA, který je rozdělen do tří na sobě plně nezávislých bloků. Topné/chladící prvky kovových bloků jsou zcela izolovány od každé jiné a tím pomáhají předcházet tepelným interakcím. Přístroj musí umožňovat snadné
programování prostřednictvím jednoduchého a intuitivního dotykového displeje. Bližší specifikace jsou vymezeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality
výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES, registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515. Bližší specifikace v rámci ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 206 560 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008938

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky