Public contract: UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 215
System number: P16V00000212
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-033213
Date of commence: 10.09.2021
Tender submit to: 25.10.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Tato Veřejná zakázka s názvem „UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou na stavení práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném řízení. Na základě tohoto zadávacího řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 95 172 660 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  José Martího 269/31
  162 52 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 636707

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses