Veřejná zakázka: UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 215
Systémové číslo: P16V00000212
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033213
Datum zahájení: 10.09.2021
Nabídku podat do: 25.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Tato Veřejná zakázka s názvem „UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou na stavení práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném řízení. Na základě tohoto zadávacího řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 95 172 660 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  José Martího 269/31
  162 52 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 636707

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy