Veřejná zakázka: Vybavení poslucháren MFF UK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2728
Systémové číslo: P19V00000674
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-027873
Datum zahájení: 09.08.2019
Nabídku podat do: 16.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybavení poslucháren MFF UK
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky, dodávka IT techniky – 17 stolních počítačů do učebny a 2 PC sestav do auly pro prezentace různého formátu během přednášek a pro ovládání AV techniky a dodávka 2 serverů s GPU technologií a modulu RAM do stávajících serverů GPU clusteru do paralerní laboratoře, jejichž přesný popis je uveden v příloze č. 1a), 1b) a 1c) této zadávací dokumentace – technická specifikace pro část A, B a C. Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy uzavřené mezi účastníkem a zadavatelem dle závazného návrhu v příloze č. 2 a), b) a c) této zadávací dokumentace.
Zakázka je rozdělena na 3 části:
Dílčí část A: Audiovizuální technika
Dílčí část B: IT technika – stolní počítače
Dílčí část C: Servery s GPU technologií

Účastník nabídne takové plnění v rámci dané části, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 1a - c zadávací dokumentace Technická specifikace pro část A, Technická specifikace pro část B a Technická specifikace pro část C a dále dle přílohy č. ZD – projektová dokumentace pro část A.
Součástí nabídky pro část A, B, C je i cenová nabídka, ve které účastník popíše své nabízené plnění splňující parametry a požadavky uvedené v příloze č. 1a - c zadávací dokumentace Technická specifikace pro část A, Technická specifikace pro část B a Technická specifikace pro část C.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 335 133 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-036156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy