Veřejná zakázka: Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. Listopadu - etapa B1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2772
Systémové číslo: P19V00000718
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.08.2019
Nabídku podat do: 16.08.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. Listopadu - etapa B1
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v pokračování ve výkonu technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci plánovaného projektu zadavatele s názvem „UK - FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. Listopadu –etapa B1,“ a to v rozsahu vyhrazené změny závazku, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci této rekonstrukce, zejména investorsko-inženýrských činností.

Předmětem veřejné zakázky je vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci akce „Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“: Nasávací kanál VZT, Únikové schodiště, Schodiště + plošina.

Podrobná specifikace předmětu plněné veřejné zakázky vyplývá z návrhu dodatku ke Smlouvě, který je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v pokračování ve výkonu technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci plánovaného projektu zadavatele s názvem „UK - FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. Listopadu – etapa B1,“ a to v rozsahu vyhrazené změny závazku, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci této rekonstrukce, zejména investorsko-inženýrských činností (dále jen „Služby TDI“). S ohledem na výše uvedené postupuje zadavatel dle § 66 a násl. ZZVZ a tedy vyzval k jednání pouze jediného dodavatele.
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Pátkova 2137/5
  18200 Praha 8 Libeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631594

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky