Veřejná zakázka: Část 4 - Laminární box a PCR dekontaminační box

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2816
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř molekulární patologie

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4 - Laminární box a PCR dekontaminační box

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je dodávka:
a) laminárního boxu pro Laboratoř molekulární patologie Fingerlandova ústavu patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „laminární box“);
jedná se o přístroj, který je v laboratoři molekulární patologie využíván pro práci s biologickým materiálem a nukleovými kyselinami;
přístroj slouží k zamezení kontaminace vzorků ze zevního prostředí a ochraně laboratorních pracovníků před eventuálním vdechnutím aerosolů;
dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je stojan na laminární box;
b) PCR dekontaminačního boxu pro Laboratoř molekulární patologie Fingerlandova ústavu patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „PCR box“);
jedná se o přístroj, který je v laboratoři molekulární patologie využíván pro přípravu PCR master mixů a další citlivé protokoly;
pracovní prostor je v PCR boxu prostý vzdušných a povrchových kontaminantů díky UV záření, kterým je celý prostor před a po práci vysvícen.


Předpokládaná hodnota

  • 245 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky