Veřejná zakázka: Část 5 - Automatický izolátor nukleových kyselin

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2817
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř molekulární patologie

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5 - Automatický izolátor nukleových kyselin

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 5 veřejné zakázky je dodávka automatického izolátoru nukleových kyselin pro Laboratoř molekulární patologie Fingerlandova ústavu patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „izolátor DNA“).
Jedná se o přístroj, který bude v laboratoři molekulární patologie využíván pro automatizovanou izolaci nukleových kyselin (DNA) z různých biologických materiálů – nejčastěji formalinem fixované, v parafinu zalité tkáně (dále jen FFPE) a cytologických stěrů. Kapacita přístroje musí umožňovat současnou izolaci alespoň 1-16 vzorků. Protokoly na izolaci DNA z FFPE musí zahrnovat automatickou deparafinizaci a lýzu tkáně.


Předpokládaná hodnota

  • 387 400 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky