Veřejná zakázka: LFP - Dodávka ICT pro 2019/2020 formou náhradního plnění 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2981
Systémové číslo: P19V00000925
Evidenční číslo zadavatele: UKLFP/283648/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.10.2019
Nabídku podat do: 24.10.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LFP - Dodávka ICT pro 2019/2020 formou náhradního plnění 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačového vybavení a software dle specifikace v Příloze č. 1 – Podrobnosti předmětu plnění (specifikace a položkový rozpočet) - zadávací dokumentace, kde je názvem položky a minimálními parametry definován soubor jednotlivého zboží, které dodavatel nabízející poskytnutí dodávek nabídne uvedením jednotkových cen v Kč bez DPH za jednotlivé položky.
Dodávka bude realizována na základě Rámcové kupní smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635824

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy