Veřejná zakázka: Část 1 - Malé centrifugy

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3298
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK - Centrifugy

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Malé centrifugy

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka:
a) chlazené centrifugy na mikrozkumavky pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Jedná se o přístroj pro oddělování kapalných směsí látek různé hustoty, obzvláště k analýze a zpracování vzorků biologického materiálu v rámci diagnostických aplikací in vitro.
b) 3 kusů chlazené stolní centrifugy na mikrozkumavky s úhlovými rotory a adaptéry pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Jedná se o přístroj pro oddělování kapalných směsí látek různé hustoty, obzvláště k analýze a zpracování vzorků biologického materiálu v rámci diagnostických aplikací in vitro. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako jsou rotorové vybavení pro odstředivky a redukční vložky pro odstředivky.
c) 2 kusů nového přístroje: nechlazené centrifugy s rotorem pro 24 mikrozkumavek pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Jedná se o přístroj sloužící k rychlému zakoncentrování vzorků, separaci nukleových kyselin na kolonce. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako je vhodný rotor a víčko rotoru.
d) 1 kusu nového přístroje: chlazené centrifugy pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Jedná se o přístroj pro zakoncentrování vzorků s chlazením. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako je vhodný rotor a víčko.


Předpokládaná hodnota

  • 737 900 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky