Veřejná zakázka: Část 4 - Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím – INOMED

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3301
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK - Centrifugy

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4 - Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím – INOMED

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je dodávka chlazené stolní centrifugy s rotory pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Jedná se o přístroj pro oddělování kapalných směsí látek různé hustoty obzvláště k analýze a zpracování vzorků biologického materiálu v rámci diagnostických aplikací in vitro. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako je výkyvný rotor se závěsy a adaptéry na zkumavky a úhlový 30místný rotor s víčkem.


Předpokládaná hodnota

  • 167 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky