Veřejná zakázka: LFP - Softwarové vybavení 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3308
Systémové číslo: P19V00001247
Evidenční číslo zadavatele: UKLFP/344818/2019
Datum zahájení: 10.12.2019
Nabídku podat do: 18.12.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LFP - Softwarové vybavení 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky na dodávky software je:
Pro část 1: Farmakokinetický software pro pregraduální výuku
Pro část 2: Ambulantní informační systém s programem na psaní receptů
Pro část 3: Kancelářský a výukový software
splňující požadavky uvedené v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu plnění) této zadávací dokumentace a za podmínek definovaných v odstavci 9. této zadávací dokumentace.
V cenové nabídce bude zahrnuta i doprava do místa plnění, instalace a proškolení obsluhy (je-li relevantní).
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 490 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635824

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy