Veřejná zakázka: UK – LF3 – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3498
Systémové číslo: P20V00000166
Evidenční číslo zadavatele: UK3LF/339940/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-008806
Datum zahájení: 11.03.2020
Nabídku podat do: 14.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK – LF3 – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce a s tím spojené dodávky zboží a služeb v rámci akce „UK – 3. LF – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87“. Akce zahrnuje dodávku a instalaci klimatizace, vzduchotechniky („VZT“) a rekonstrukci trafostanice vzduchotechniky („VZT“) v budově zadavatele na adrese Ruská 87, Praha 10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky. Součástí díla je tedy i demontáž stávající VZT včetně její doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace dalšího odpadu vzniklého při realizaci díla. Součástí díla jsou dále také veškeré činnosti spojené s pracemi týkajícími se příslušné trafostanice PRE. Projektová dokumentace z května 2019 zpracovaná společností TechOrg s.r.o., IČ: 27624242, se sídlem Havlovská 1113/12, Praha 6 je přílohou č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 908 140 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ruská 2411/87
  100 00 Praha 10

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy