Veřejná zakázka: UK-FF – Rozvoj a servis aplikačních modulů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3623
Systémové číslo: P20V00000291
Evidenční číslo zadavatele: 2020/020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.05.2020
Nabídku podat do: 12.05.2020 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK-FF – Rozvoj a servis aplikačních modulů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí servisní podpory pro moduly zajišťující schvalovací procesy v prostředí VERSO a jejich rozvoj dle podmínek zadavatele.

Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel potřebuje pro svou činnost servis a rozvoj stávajících aplikačních modulů. Jediným výhradním vlastníkem, producentem a distributorem předmětných aplikačních modulů je společnost DERS s. r. o., se sídlem: Hradec Králové, Polákova 737/1, Pražské Předměstí, PSČ 50002, IČO:25924362, (dále jen „dodavatel“).
  Zadavatel předně uvádí, že nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž. Předmět této veřejné zakázky může být tedy plněn z důvodu ochrany výhradních práv k aplikačním modulům pouze s dodavatelem. Pořízení nového řešení by bylo pro zadavatele časově i podstatně ekonomicky náročné a současně nemůže být vyloučeno ani riziko případné nefunkčnosti či problematičnosti s novým řešením nebo uživatelský diskomfort pracovníků s odlišným než stávajícím řešením, které zajišťuje dodavatel. Zadavatel se tak rozhodl touto výzvou k jednání oznámit dodavateli svůj úmysl zadat veřejnou zakázku na služby přiměřeně dle § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ, jelikož nelze využít jiného postupu. Veřejná zakázka není zadávaná podle ZZVZ.
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky