Veřejná zakázka: Vybavení pokojů studentských kolejí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3662
Systémové číslo: P20V00000330
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.05.2020
Nabídku podat do: 09.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybavení pokojů studentských kolejí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka nábytkového vybavení pro 16 pokojů studentských kolejí Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen „UK FTVS“; dále jen „Vybavení“). Vybavení bude pro každý pokoj dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která je tvořena souborem dokumentů (Obsah dokumentace, Průvodní zpráva a Specifikace nábytku) a tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 081 696 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  José Martího 31
  162 52 Praha 6

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy