Veřejná zakázka: UK - 3LF- Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 - II - výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 3809
Systémové číslo: P20V00000473
Evidenční číslo zadavatele: UK3LF/295205/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.07.2020

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK - 3LF- Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 - II - výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce a s tím spojené dodávky zboží a služeb v rámci akce „UK – 3. LF – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87“. Akce zahrnuje dodávku a instalaci klimatizace, vzduchotechniky a rekonstrukci trafostanice v budově Zadavatele na adrese Ruská 87, Praha 10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky. Součástí díla je tedy i demontáž stávající VZT včetně její doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace dalšího odpadu vzniklého při realizaci díla. Součástí díla jsou dále také veškeré činnosti spojené s pracemi týkajícími se příslušné trafostanice PRE. Projektová dokumentace z května 2019 zpracovaná společností TechOrg s.r.o., IČ: 27624242, se sídlem Havlovská 1113/12, Praha 6 je přílohou č. 1 Výzvy.
Účelem této konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel tímto způsobem chce předcházet možným rizikům, která by se při zadávání veřejné zakázky a případně i následně při jejím plnění mohla vyskytnout.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ruská 2411/87
  100 00 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-028851

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ruská 2411/87
100 00 Praha 10

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy