Veřejná zakázka: LF HK – CORE FACILITIES – Přístroj pro analýzu chování buněk v reálném čase na základě měření impedance včetně spotřebního materiálu (opakované zadání)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3972
Systémové číslo: P20V00000618
Evidenční číslo zadavatele: LFHKCF0062
Spisová značka: UKLFHK/351051/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.09.2020
Předběžnou nabídku podat do: 14.09.2020 10:30
Nabídku podat do: 15.09.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LF HK – CORE FACILITIES – Přístroj pro analýzu chování buněk v reálném čase na základě měření impedance včetně spotřebního materiálu (opakované zadání)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro analýzu chování buněk v reálném čase na základě měření impedance včetně spotřebního materiálu pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o jednodestičkový přístroj pro analýzu buněčné adhezivity v reálném čase k monitorování chování adherentních buněk. Slouží zejména k detekci cytotoxického účinku látek na buňky, proliferace, viability, migrace a invazivity buněk. Princip stanovení je založen na měření mikroimpedance na dně speciálních destiček, která se mění v závislosti na adherenci buněk k jejich povrchu. Odpověď je úměrná ploše buněčné membrány, která je v kontaktu se dnem jamky. Systém je schopen detekovat jak přítomnost nové buňky, tak zesílení interakce buněk již adherovaných.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž průběžná dodávka spotřebního materiálu, a to kompatibilních sterilních 96 jamkových destiček pro kultivaci a analýzu buněk.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené výzvou
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 odst. 2 zákona, neboť zrušil předchozí otevřené zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „LF HK – CORE FACILITIES – Přístroj pro analýzu chování buněk v reálném čase na základě měření impedance včetně spotřebního materiálu“, ev. č. ve VVZ: Z2020-015965 (dále jen „předchozí zadávací řízení“), podle § 127 odst. 1 zákona.

  Jelikož zadavatel postupuje podle § 60 odst. 2 zákona a současně platí, že v předchozím zadávacím řízení provedl posouzení kvalifikace a tuto výzvu odesílá všem dodavatelům, kteří v předchozím zadávacím řízení podali nabídku a prokázali kvalifikaci, zahajuje jednací řízení s uveřejněním v souladu s § 61 odst. 3 zákona odesláním této výzvy.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 870 220 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008938

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky