Public contract: LF HK – CORE FACILITIES – Přístroj pro analýzu chování buněk v reálném čase na základě měření impedance včetně spotřebního materiálu (opakované zadání)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3972
System number: P20V00000618
Contracting authority registration number: LFHKCF0062
File number: UKLFHK/351051/2020
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 02.09.2020
Indicative tender submit to: 14.09.2020 10:30
Tender submit to: 15.09.2020 14:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LF HK – CORE FACILITIES – Přístroj pro analýzu chování buněk v reálném čase na základě měření impedance včetně spotřebního materiálu (opakované zadání)
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro analýzu chování buněk v reálném čase na základě měření impedance včetně spotřebního materiálu pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o jednodestičkový přístroj pro analýzu buněčné adhezivity v reálném čase k monitorování chování adherentních buněk. Slouží zejména k detekci cytotoxického účinku látek na buňky, proliferace, viability, migrace a invazivity buněk. Princip stanovení je založen na měření mikroimpedance na dně speciálních destiček, která se mění v závislosti na adherenci buněk k jejich povrchu. Odpověď je úměrná ploše buněčné membrány, která je v kontaktu se dnem jamky. Systém je schopen detekovat jak přítomnost nové buňky, tak zesílení interakce buněk již adherovaných.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž průběžná dodávka spotřebního materiálu, a to kompatibilních sterilních 96 jamkových destiček pro kultivaci a analýzu buněk.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: competitive procedure with negotiation commenced by call
  Justification of using negotiated procedure:
  Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 odst. 2 zákona, neboť zrušil předchozí otevřené zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „LF HK – CORE FACILITIES – Přístroj pro analýzu chování buněk v reálném čase na základě měření impedance včetně spotřebního materiálu“, ev. č. ve VVZ: Z2020-015965 (dále jen „předchozí zadávací řízení“), podle § 127 odst. 1 zákona.

  Jelikož zadavatel postupuje podle § 60 odst. 2 zákona a současně platí, že v předchozím zadávacím řízení provedl posouzení kvalifikace a tuto výzvu odesílá všem dodavatelům, kteří v předchozím zadávacím řízení podali nabídku a prokázali kvalifikaci, zahajuje jednací řízení s uveřejněním v souladu s § 61 odst. 3 zákona odesláním této výzvy.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 2 870 220 Kč without VAT

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2017-008938

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance