Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace – Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4049
Systémové číslo: P20V00000686
Spisová značka: UKFaF/367846/2020
Datum zahájení: 17.05.2021
Nabídku podat do: 27.05.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace – Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Stručný popis předmětu:
Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Předmětem Veřejné zakázky by mělo být zejména zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při zadávání, realizaci a po dokončení v souvislosti s reklamacemi uplatněnými zadavatelem vůči zhotoviteli staveb s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“.
Zadavatel má v úmyslu zadat Veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu Veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ (dále také jen „PTK“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Akademika Heyrovského 1203
  500 03 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630661

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zájemci o účast na PTK se mohou přihlásit vyplněním registračního na adrese https://www.click4survey.cz/s4/43651/cdb74b6d, a to nejpozději do 27. 5. 2021. Registrace dodavatelů po uvedeném datu nebude umožněna.
Možnost účastnit se Konzultace je otevřena dodavatelům, kteří prokáží zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky, jejímž předmětem byl výkon činnosti správce stavby při výstavbě či rekonstrukci budovy občanské výstavby s finančním objemem takové výstavby či rekonstrukce ve výši minimálně 300 mil. Kč bez DPH (dále jen „požadovaná zkušenost“).
Další informace o PTK jsou uvedeny v příloze Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy