Veřejná zakázka: LFP - "Dodávka ICT pro 2017/2018 formou náhradního plnění"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 405
Systémové číslo VZ: P17V00000042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.02.2017
Nabídku podat do: 13.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LFP - "Dodávka ICT pro 2017/2018 formou náhradního plnění"
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačového vybavení a software dle specifikace v Příloze č. 1 - Podrobnosti předmětu plnění (Specifikace a položkový výkaz) - zadávací dokumentace, kde je názvem položky a minimálními parametry definován soubor jednotlivého zboží, které dodavatel nabízející poskytnutí dodávek nabídne uvedením jednotkových cen v Kč bez DPH a včetně DPH za jednotlivé položky. Dodávka bude realizována na základě Rámcové kupní smlouvy.

Zakázka je v souladu s § 38 ZZVZ vyhrazena dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 820 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Husova 654/3
  301 00 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635824

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husova 654/3
301 00 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy