Public contract: LFP - administrátor veřejných zakázek Programu 133 240

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 4318
System number: P20V00000935
File number: UKLFP/447955/2020
Date of commence: 24.11.2020
Tender submit to: 07.12.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LFP - administrátor veřejných zakázek Programu 133 240
 • Type of public contract: Services
 • Contract for the framework agreement for the administration.

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení veškerých administrativních, právních a organizačních úkonů a poradenství v oblasti vybraných veřejných zakázek na dodávky a služby jménem a na účet zadavatele včetně vyhotovení všech relevantních dokumentů, a to v rozsahu a v souladu s těmito zadávacími podmínkami. Veřejné zakázky budou realizovány za účelem naplnění projektů zadavatele spolufinancovaných z prostředků Programu 133 240. Odhad předpokládaných veřejných zakázek je uveden v Příloze č. 1 (Odhad plánovaných veřejných zakázek) návrhu Rámcové příkazní smlouvy. Počet a druhy veřejných zakázek jsou pouze orientační a mohou být změněny.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635824

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance