Public contract: UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 4409
System number: P21V00000014
File number: UKFTVS/16741/2021
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-004145
Date of commence: 28.01.2021
Tender submit to: 09.03.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Tato Veřejná zakázka s názvem „UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou na stavení práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném řízení. Na základě tohoto zadávacího řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena smlouva, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).
Cílem je vybudovat prosvětlené prostory sportovišť se zázemím, a to prioritně sportovní prostory pro osoby se specifickými potřebami z celé Univerzity Karlovy, kde bude možné aplikovat nejnovější pedagogické postupy včetně muzikoterapie či světelné terapie.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 37 960 130 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  José Martího 269/31
  162 52 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 636707

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses