Public contract: LFP - Časopis Facultas Nostra 2021 až 2025

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 4470
System number: P21V00000070
File number: UKLFP/50519/2021
Date of commence: 17.02.2021
Tender submit to: 25.02.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LFP - Časopis Facultas Nostra 2021 až 2025
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky na služby bude příprava, výroba, správa a distribuce Časopisu Facultas Nostra, který si klade za cíl informovat nejen pracovníky a studenty Lékařské fakulty v Plzni, ale i nejširší veřejnost, o dění na půdě fakulty. Cílem je, aby se časopis stal co nejširší platformou jak pedagogickou, tak i studentskou.
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 875 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635824

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance