Veřejná zakázka: RUK – SBZ – Stavební úpravy Křížových chodeb – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. doprovodných služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4600
Systémové číslo: P21V00000195
Spisová značka: UKRUK/113690/2021
Datum zahájení: 13.09.2021
Nabídku podat do: 29.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RUK – SBZ – Stavební úpravy Křížových chodeb – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. doprovodných služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v požadovaném stupni, a to pro provádění stavby s podrobným soupisem prací a poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb projektanta, zejména zajištění nezbytných průzkumů konstrukcí a následného autorského dozoru při realizaci stavby tak, aby podle ní mohla být získána veškerá úřední rozhodnutí potřebná k provedení a kolaudaci stavby, a aby stavba mohla být plně funkční a provozuschopná při splnění všech kvalitativních hledisek.
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. II. výzvy (Návrh smlouvy o dílo).

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 20. 09. 2021 v 10:00 hodin. Sraz všech účastníků bude u recepce hlavního vchodu do objektu Ovocný trh 541/3, Praha 1.
Podrobněji specifikováno ve výzvě k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Název odboru: Správa budov a zařízení
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy