Veřejná zakázka: UK – PF Kotelna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4692
Systémové číslo: P21V00000273
Spisová značka: UKRUK/151701/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-014101
Datum zahájení: 21.04.2021
Nabídku podat do: 27.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK – PF Kotelna
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny. Z důvodů velkého rozsahu prací a možnosti realizace akce pouze mimo topné období a přestávce v akademickém roce. Zadavatel rozhodl o etapizaci realizace předmětu veřejné zakázky, která bude realizačně rozdělena na 2 etapy.
V 1. etapě bude provedena vlastní rekonstrukce strojního zařízení kotelny umístěné v samostatné místnosti v 5.NP, celková rekonstrukce strojovny ÚT umístěné ve 2.PP a také výměna regulačních uzlů u stávajících VZT jednotek. Po zhotovení 1.etapy budou provedeny příslušné tlakové a topné zkoušky zařízení kotelny a kotelna bude uvedena do provozu. V průběhu topné sezony mezi realizací 1. a 2. etapy bude prováděno chemické vyčištění celého stávajícího topného systému, které musí být prováděno průběžně za provozu topné soustavy.
Ve 2. etapě bude provedeno fyzické vyčištění a nové nátěry stávajících otopných těles + nové přípojky včetně armatur u všech topných těles. V rámci 2. etapy projektu pro provedení stavby bude také provedeno posílení vytápěcích těles v prostorách vymezených investorem. Dále bude provedena výměna uzavíracích a ručních regulačních armatur na stoupačkách ve 2.PP a na vybraných stoupačkách také výměna uzavíracích a ručních regulačních armatur na horizontálních rozvodech v jednotlivých podlažích.Součástí plnění je provedení servisu a kontroly topné soustavy spočívající v doregulaci tzn. dokončení optimalizace výkonu plynové kotelny a konečného nastavení, a to po uplynutí 3měsíčního provozu kotelny od ukončení díla. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „UK-PF KOTELNA“, zpracované projektantem: Ing. Jiří Žoček – Projekty TZB, se sídlem Jeseniova 1196/52, Praha 3, 130 00, IČ: 14908930.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 310 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Curierových 901/7
  116 40 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033529

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy